Asennuslattiat
Asennuslattioiden käyttö on yleistynyt nopeasti kaikkialla Euroopassa. Lattioita on perinteisesti
käytetty konesaleissa sekä teollisuus- ja teknisissä tiloissa: sähköhuoneissa, muuntamoissa, voimaloissa jne. Nykyisin asennuslattioita käytetään runsaasti myös toimistotiloissa.
EDUT
Asennuslattiaa käytettäessä saavutetaan seuraavia etuja:

Lattian alle voidaan sijoittaa
• tietotekniikkakaapeloinnit
• ilmastointikanavat
• sammutusjärjestelmät
• erilaisia koneita ja laitteita

Tilat ovat muunneltavissa
• työpisteiden järjestystä vaihdettaessa
• käyttötarkoituksen muuttuessa

Rakentamisaika lyhenee
• elementtirakenteinen asennuslattia nopeasti asennettavissa
• yksinkertaisimmat LVIS-asennukset perinteisiin rakenteisiin verrattuna.

RAKENNE
Asennuslattia muodostuu kahdesta osasta: alusrakenteesta ja lattialevyistä.

Alusrakenne
• jalat, korkeus 26,5 – 1200 mm
• lattian vakautta ja kuormituksen kestävyyttä
lisäävät vaakatuet tarvittaessa
• silloitukset ja laiteperustukset
• komponentit maadoituksia ja kaapelihyllyjä varten
• luiskat, portaat ja otsalevyt
Lattialevyt
• mitat 600 x 600 x 28-38 mm + pintamateriaali
• kevyet: E1 emissioluokan lastulevy, alapinnassa
Alufoil tai sinkitty teräslevy, tarvittaessa teräslevy
myös yläpinnassa, sekä Teräskotelo (Steelbox) -levy
• raskaat: Kalsiumsulfaatti levy 600 x 600 x 36 mm.
Ilman pintamateriaalia, alapinta Alufoil tai teräslevy.

ASENNUSALUSTA
Puhdas ja kuiva raakabetonipinta

TEKNISET VAATIMUKSET
Asennuslattian tekniset vaatimukset eurooppa-standardin mukaan
• levyn heikoimman kohdan pistekuoman kantavuus järjestelmän vakiojalkoja käytettäessä:
• luokat 3000, 4000 ja 5000 N ilman tukitankoja ja pinnoitetta, enimmäistaipuma 2 mm
• sähköstatiikka, periaate: alusrakenteen ja lattialevyn tulee leikattunakin johtaa sähköä paremmin kuin pinnoitteet
• palovaatimukset normin DIN 4102 mukaan, luokat palamaton ja palava, kuormitettujen rakenteiden on lisäksi täytettävä luokan F30 -vaatimukset poistumisajan suhteen palon sattuessa
• akustisuus, kaksi luokkaa R LW 45 ja 50 dB

PINNOITTEET
Asennuslattian pinnoitukseen voidaan käyttää hyvinkin erilaisia materiaaleja. Laadun varmistamiseksi asennuslattia pinnoitetaan valmiiksi tehtaalla. Materiaaleille asetetaan seuraavat vaatimukset:
• materiaalin on täytettävä normin DIN 50049
asettamat, kutistuvuutta koskevat vaatimukset
• luonnonkiveä ja keraamisia laattoja voidaan
käyttää ainoastaan raskaiden levyjen pinnoitteena
• parkettipinnoitteen täytyy olla kuumavahattua